„Samotny biały żagiel”

„Samotny biały żagiel”
Podział: pół na pół (niezbyt popularny) ale w tym przypadku idealny.