Orkiestra Wojskowa w Krakowie

Orkiestra Wojskowa w Krakowie, kapelmistrz ppor. Agata Swatko. Kliknij i zobacz:

 

Gimnazjum 44 w Krakowie. Święto Patrona Szkoły – 440 Bohaterów Poległych w Krzesławicach.